Verslag bouwwerkzaamheden Varex Imaging Nederland

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen! In juli 2018 is voor Varex de omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw bedrijfspand in Doetinchem. In juni 2019 is er begonnen met de bouw van een nieuwe, moderne fabriek. De nieuwbouw krijgt een hoogwaardige uitstraling, het ontwerp is voorzien van duurzame materialen en oplossingen. Dit gas-loze gebouw met hoge isolatiewaarden krijgt bijvoorbeeld werkplekken met veel direct daglicht door onder ander een groot atrium in het kantoor en noorder-lichtstraten op de productieruimte. Het nieuwe gebouw wordt 10.000 m2 groot. Op deze pagina’s kun je foto’s en video’s bekijken van de totstandkoming van het nieuwe pand. 

nieuwbouw doetinchem varex voortgang klaassen

Week 39 – 40: montage staalconstructie

14 oktober 2019|

Het gaat momenteel erg hard met de nieuwbouw, de staalconstructie staat zelfs grotendeels al.
Tijd voor weer voor een update! Deze keer een overzicht van de werkzaamheden in week 39 – 40:

 • Uitzetten liftschacht en holle wand laadkuil
 • Monteren staalconstructie 1e verdieping kantoor
 • Lijmen kalkzandsteen kantoor
 • Leggen dakvloer kantoor
 • Afdekken grondwal
 • Plaatsen keerwand
 • Montage staalconstructie productiehal
 • Werkzaamheden dakvloer
 • Aanbrengen lijmwerk kantoor
 • Ontgraven verdiepte vloer voor het hoogspanning laboratorium
 • Aanbrengen van aarding onder de vloer van shield room
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 37 – 38: eerste verdiepingsvloer

25 september 2019|

Een nieuwe update voor week 37 – 38.
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Werkzaamheden eerste verdiepingsvloer
 • Werkzaamheden bekisting vloer sprinklertank
 • Verplaatsen grondwal westkant van de hal
 • Aanbrengen wapening vloer en storten fundatievloer hellingbaan en sprinklertank
 • Installatiewerkzaamheden onder betonvloer hal
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 35 – 36: start bouw staalconstructie

10 september 2019|

Hieronder een update van de eerste werkzaamheden die uitgevoerd zijn na de bouwvak.
Een overzicht van de werkzaamheden in week 35 – 36:

 • Maatvoeren en lijmwerk kalkzandsteen liftschacht
 • Montage staalconstructie begane grond kantoor
 • Maatvoeren verzwaring goot en hellingbaan
 • Werkzaamheden fundatie hal
 • Voorbereiding stellen ankers staalconstructie hal
 • Onderstempelen staalconstructie en ondersabelen kolommen kantoor
 • Leggen 1e verdiepingsvloer kantoor en aanbrengen rand beveiliging
 • Werkzaamheden fundatie vloer hellingbaan en sprinkler
 • Aanbrengen hemelwaterafvoer onder vloer sprinkler
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 29 – 30: grondverbetering en voorbereiden staalconstructie

13 augustus 2019|

Een laatste update van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn voor de bouwvak. Naast de time-lapse  zijn er ook weer foto’s gemaakt met een drone.
Een overzicht van de werkzaamheden in week 29 – 30:

 • Bekistingswerkzaamheden kantoor + hal
 • Vlechtwerk wapening ringbalk, wanden lift put + fundatie hal
 • Aanvullen grondwerk rondom poeren kantoor
 • Aanbrengen grondverbetering onder de puinverharding hal
 • Op hoogte maken zandbed onder de fundatie van de hal
 • Voorbereiden en stellen ankers staalconstructie kantoor
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 28: bekistingswerkzaamheden en betonpoeren storten

18 juli 2019|

Nadat de graafwerkzaamheden van het kantoorgedeelte zijn afgerond, is er in week 28 begonnen met de volgende werkzaamheden:

 • Bekistingswerkzaamheden (tijdelijk aangebrachte mallen)
 • Uitzetten van de wanden voor de liftput
 • Betonpoeren (16 stuks) en liftput vloer storten

Tevens weer een nieuwe time-lapse van de uitgevoerde werkzaamheden.
Aan het einde van het filmpje zie je de opbouw van onze vakantieborrel 🙂

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 27: vervolg graafwerkzaamheden

12 juli 2019|

In week 27 stond het vervolg van de graafwerkzaamheden op de planning.
Hieronder een nieuwe time-lapse van de uitgevoerde werkzaamheden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Week 25 – 26: start nieuwbouw

10 juli 2019|

Deze week zijn de graafwerkzaamheden gestart voor het kantoorgedeelte en is het terrein bouwrijp gemaakt.
Hieronder een foto reportage met time-lapse van de uitgevoerde werkzaamheden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept